Αναλαμβάνουμε: 


● Διαμόρφωση-Σχεδιασμό κήπων, μπαλκονιών, αίθριων και ταρατσών
● Επιλογή φυτικού υλικού
● Συντηρήσεις χώρων πρασίνου
● Κλαδέματα-Μεταφυτεύσεις
● Οικιακούς λαχανόκηπους
● Συμβουλευτική και οργάνωση καλλιεργειών
● Αυτόματο πότισμα 
● Πρόγραμμα λιπάνσεων 
  


Διεύθυνση